Close
Menu

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

Όροι Χρήσης: 

Η Εταιρία με την επωνυμία Spatium Trading LTD με Αρ Εγγραφής εταιρείας:. Αριθμός μητρώου στο ΦΠΑ: 10167192V, που εδρεύει στην Λευκωσία , επί της Λεωφόρου, Αγλαντζίας 85A, 2112  σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της www.spatium.com.cy  

Τα προϊόντα διαφημίζονται και προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν από τον χρήστη απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και άνευ όρων. Η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα  www.Spatium.com.cy αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τι θα κάνουμε με τα στοιχεία σας; 

Όταν αγοράζετε κάτι από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας η www.spatium.com.cy δεσμεύεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ευθύνες του βάσει του GDPR. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται είναι για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε, όπως το όνομα, τη διεύθυνση και το email σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας (Internet Protocol). Αυτό μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και το λειτουργικό σας σύστημα. 

Συνδρομή μέσω email: Με την άδειά σας, μπορούμε να παρέχουμε ενημερώσεις μέσω email σχετικά με τα προϊόντα μας. Αυτό δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους. Μπορείτε να διαγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας.

Συναίνεση: 

Πώς  θα λάβετε τη συγκατάθεσή μου; 

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή, δίνετε αυτόματα τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των πληροφοριών για τους σκοπούς της διαδικτυακής σας αγοράς. Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

Μπορούμε επιπλέον να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης. Θα έχετε την επιλογή να απορρίψετε.

Πώς αποσύρω τη συγκατάθεσή μου; 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όποτε θέλετε και όπως περιγράφεται παραπάνω, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@spatium.com.cy ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων: 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν απαιτείται από το νόμο ή αν παραβιάζετε τους Όρους Χρήσης μας.

Ασφάλεια: 

Για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν, καταχραστούν, αποκαλυφθούν, τροποποιηθούν ή καταστραφούν.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου: 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή, γι 'αυτό παρακαλούμε να το διαβάζετε συχνά. Αλλαγές και διευκρινίσεις θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα www.Spatium.com.cy. 

Αν το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.spatium.com.cy έχει αποκτηθεί ή συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας μπορεί να μεταφερθούν στους νέους ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχιστούν οι δραστηριότητες της ιστοσελίδας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@spatium.com.cy  

• Για πρόσβαση, διόρθωση, ενημέρωση ή κατάργηση προσωπικών δεδομένων. 

• Για τυχόν παράπονα 

• Για να ζητήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες. 

 

Τρόπος Πληρωμής: 

Τα προϊόντα που αγοράζονται online μπορούν να πληρωθούν ως εξής: 

• Πιστωτική κάρτα (ασφαλής τρόπος πληρωμής μέσω JCC) 

• PayPal 

 

Περιορισμένη άδεια: 

Η Εταιρία Spatium Trading LTD, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/συνδρομητές ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς : 

  • Ο χρήστης/συνδρομητής πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 

  • Ο χρήστης/συνδρομητής δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. 

 

Μεταβολές / Περιοδικές Αλλαγές: 

Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. 

Η εταιρία Spatium Trading LTD διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία Spatium Trading LTD μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.